ซูโก๊ย BBQSukoi BBQ

ซูโก๊ย BBQ
ที่อยู่: Malin Plaza ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 085-881-9222