วีทีแหนมเนืองVT แหนมเนือง

วีทีแหนมเนือง
ที่อยู่: 49/9 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต
เบอร์โทรศัพท์: 053-266-111 / 053-266-780-2 / 053-246-433-5