โลแคนดาLocanda

โลแคนดา
ที่อยู่: ต.เชิงดอย จ.เชียงใหม่, อ.ดอยสะเก็ด
เบอร์โทรศัพท์: 081-020-7125