ทับทิมกรอบเจ้อ้วน

ทับทิมกรอบเจ้อ้วน
ที่อยู่: 193/12 ถนนศรีดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน