ข้าวมันไก่เพ็ญศรี

ข้าวมันไก่เพ็ญศรี
ที่อยู่: ติดปั้ม ป.ต.ท สาขาประตูเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์