ชั้น ๑ คาเฟ่Chan-neung Cafe & Beds

ชั้น ๑ คาเฟ่
ที่อยู่: Chan-neung Cafe&beds ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 088-493-4379 / 080-222-4434 / 081-885-5822