เจ อาหารสุขภาพ

เจ อาหารสุขภาพ
ที่อยู่: ถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต