แมงโก้ แทงโก้Mango Tango

แมงโก้ แทงโก้
ที่อยู่: ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 13 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ, 50200
เบอร์โทรศัพท์: 081-595-8494 / 089-191-0888