โต่งคาเฟ่

โต่งคาเฟ่
ที่อยู่: ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก
เบอร์โทรศัพท์: 083-203-3666 / 081-882-3011