สลัดคุณนายSalad Khunnai

สลัดคุณนาย
ที่อยู่: Malin Plaza ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 081-885-5371