เอมอร หมูกระทะ

เอมอร หมูกระทะ
ที่อยู่: ข้างโรงแรมบ้านอรวี ถนนเชียงใหม่-สันทราย ต.แม่สา จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม
เบอร์โทรศัพท์: 087-657-9764