ข้าวต้มหัวปลาหม้อไฟ (เฮียส.)

ข้าวต้มหัวปลาหม้อไฟ (เฮียส.)
ที่อยู่: ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนองหอย