ส้มตำอ้อยใจ

ส้มตำอ้อยใจ
ที่อยู่: ต.ยุหว่า จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง