อีสานรสแซ่บ

อีสานรสแซ่บ
ที่อยู่: หน้าธ.ออมสิน ต.หางดง จ.เชียงใหม่, อ.หางดง