ชาบูกุShabugu

ชาบูกุ
ที่อยู่: Rooms ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนองป่าครั่ง
เบอร์โทรศัพท์: 053-851-910 / 053-245-554