กู๊ด มอร์นิ่งGood Morning

กู๊ด มอร์นิ่ง
ที่อยู่: ถนนราชมรรคา ซอย 6 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
เบอร์โทรศัพท์: 053-278-607