ควิน วิคตอเรีย ผับQueen Victoria Pub

ควิน วิคตอเรีย ผับ
ที่อยู่: Queen Victoria Inn ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
เบอร์โทรศัพท์: 053-418-266