ผัดไทยครบรส

ผัดไทยครบรส
ที่อยู่: ถนนเวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก