ปลาหมึกสดย่าง

ปลาหมึกสดย่าง
ที่อยู่: ถนนคนเดินท่าแพ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์