ข้าวต้มบุษบา

ข้าวต้มบุษบา
ที่อยู่: 239 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 088-266-3872 / 088-266-3873