เจินเปาJenpao

เจินเปา
ที่อยู่: 23/1 ถนนอารักษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 053-326-321