ลูกชิ้นปั้นสด

ลูกชิ้นปั้นสด
ที่อยู่: ถนนคนเดินท่าแพ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์