สลัดบาร์Salad Bar

สลัดบาร์
ที่อยู่: Central Kadsuankaew ถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, สุเทพ