เจียงลูกชิ้นปลา Jiang Fish Ball

เจียงลูกชิ้นปลา
ที่อยู่: 164/26-27 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , ช้างคลาน, 50100
เบอร์โทรศัพท์: 053-273-637