บ็อกซ์ ช็อปBox Shop

บ็อกซ์ ช็อป
ที่อยู่: ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
เบอร์โทรศัพท์: 053-819-079