มังสวิรัติ

มังสวิรัติ
ที่อยู่: ถนนอินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ