ข้าวต้มพุ้ยเจ้เดือน

ข้าวต้มพุ้ยเจ้เดือน
ที่อยู่: ถนนบำรุงบุรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์, 50100