แอลอีสาน-ฟู้ด

แอลอีสาน-ฟู้ด
ที่อยู่: ถนนราชภาคินัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์, 50100