ต้นสัก

ต้นสัก
ที่อยู่: ต.เวียง จ.เชียงใหม่, อ.ฝาง, 50110