สบายใจ

สบายใจ
ที่อยู่: ซอยศรีปิงเมือง 4 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน, 50000