สุกันทรา

สุกันทรา
ที่อยู่: Sukantara Cascade Resort Sukantara Luxury Resort and Spa Hotel ทางหลวงชนบท ชม. 4027 ต.แม่แรม จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม, 50180
เบอร์โทรศัพท์: 081-881-1444