กาแฟดอยช้าง

กาแฟดอยช้าง
ที่อยู่: ถนนราชภาคินัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์, 50100