บางแสน2

บางแสน2
ที่อยู่: ถนนอัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย, 50000
เบอร์โทรศัพท์: 053-306-172