ครัวจิรา

ครัวจิรา
ที่อยู่: ทางหลวงหมายเลข 1317 ต.บ้านสหกรณ์ จ.เชียงใหม่, กิ่งอ.แม่ออน, 50130