เดือนเพ็ญ

เดือนเพ็ญ
ที่อยู่: ทางหลวงหมายเลข 118 ต.ตลาดขวัญ จ.เชียงใหม่, อ.ดอยสะเก็ด, 50210