ต้นยาง

ต้นยาง
ที่อยู่: ทางหลวงหมายเลข 106 ต.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่, อ.สารภี, 50140