ครัวฉลอง

ครัวฉลอง
ที่อยู่: ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก, 50300