แม่คราญ

แม่คราญ
ที่อยู่: ถนนเจริญราษฎร์ ซอย 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย