ข้าวซอยเวียงพิงค์

ข้าวซอยเวียงพิงค์
ที่อยู่: ไนท์บาซาร์ ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน, 50000
เบอร์โทรศัพท์: 053-271-874