ส้มตำผลไม้ตลาดสันป่าข่อย

ส้มตำผลไม้ตลาดสันป่าข่อย
ที่อยู่: ตลาดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต, 50000