คุณยายอมรนิเวศน์

คุณยายอมรนิเวศน์
ที่อยู่: ซอยอมรนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าแดด