โจ๊กเชียงใหม่ 89

โจ๊กเชียงใหม่ 89
ที่อยู่: Chaing Mai 89 Plaza ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนองหอย