เตี๋ยวเรือต่อชาม

เตี๋ยวเรือต่อชาม
ที่อยู่: 181/35 หมู่ 3 ถนนโพธาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก, 50300