โจ๊กหมู กาดก้อม

โจ๊กหมู กาดก้อม
ที่อยู่: กาดก้อม ถนนสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หายยา