ยามาโต้Yamato

ยามาโต้
ที่อยู่: Chaing Mai 89 Plaza ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนองหอย
เบอร์โทรศัพท์: 053-334-075