โกวร

โกวร
ที่อยู่: ถนนสามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์