ดาราเทวี เค้กชอปDhara Dhevi Cake Shop

ดาราเทวี เค้กชอป
ที่อยู่: โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ท่าศาลา
เบอร์โทรศัพท์: 053-888-888