ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
มาหาสมุด
เปลี่ยน
โครงการบ้านข้างวัด ซอยวัดอุโมง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ,
ร้านกาแฟ / ร้านชา
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ