ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ข้าวมันไก่เกียรติโอชา
เปลี่ยน
41-43 ถนนอินทรวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวมันไก่
อื่่นๆ