ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
บ้านไม้หมูจุ่ม
เปลี่ยน
JJ Market ถนนอัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าตัน,
อาหารไทยทั่วไป
จิ้มจุ่ม
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ